Onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.

Gebruik door onbevoegden van de in het emailbericht opgenomen informatie, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden.

 

B&K Repro-Service staat door de elektronische verzending van het bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.